Veel ondernemers vinden administratie maar lastig. Iets wat je in een schoenendoos stopt voor je boekhouder. Maar u kunt er ook veel nuttige informatie uit halen om uw onderneming succesvoller te maken. Als uw administratie op orde is, levert u dat een schat aan informatie op over uw bedrijf. U houdt overzicht, kunt ontwikkelingen signaleren en op tijd bijsturen en beslissingen nemen.

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren. Onder andere voor uw belastingaangifte. Het gaat dan in ieder geval om basisgegevens als; grootboekkaarten, de in- en verkoopadministratie,  de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie en de loonadministratie (bij personeel). Maar ook alle gegevens die u op papier of elektronisch vastlegt, horen bij de administratie van uw bedrijf. Denk aan kasadministratie, kassabonnen, facturen en bankafschriften.eb-header2